Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W NASZYM PRZEDSZKOLU

6.30 – 8.30 Otwarcie przedszkola
Zabawy w kącikach zainteresowań podejmowane z inicjatywy dzieci
Czynności porządkowe, samoobsługowe, higieniczne.

8.30 – 9.00 Śniadanie

9.00-11.00 Praca indywidualna według założeń pedagogiki Marii Montessori
ćwiczenia praktyczne dnia codziennego
kształcenie zmysłów
edukacja matematyczna
edukacja językowa
wychowanie kosmiczne
Sytuacje edukacyjne planowane – dzieci 5, 6 letnie, grupa 6- latków
Wycieczki, spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym
Zajęcia dodatkowe: j. angielski, rytmika, religia

11.00 –11.30 Zajęcia grupowe: ćwiczenia i lekcje ciszy według M. Montessori; zabawy ruchowe, muzyczne, teatralne, tańce integracyjne

11.30-12.00 Obiad

12.00 – 14.00 Zabawy relaksacyjne, elementy muzykoterapii, czytanie dziecięcej literatury.
Spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym
Odpoczynek – dzieci najmłodsze
Zajęcia dodatkowe: basen, audycje muzyczne w Filharmonii

14.00 – 14.30 Podwieczorek

14.30 – 18.00
Praca indywidualna z dzieckiem według pedagogiki M. Montessori c.d.
Praca z dzieckiem zdolnym.
Praca wyrównawcza wspomagająca rozwój dziecka.
Gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym Zabawy w kącikach wg zainteresowań dzieci.

18.00 Zamknięcie przedszkola

Rozkład dnia może być modyfikowany

Komentarze są wyłączone.

Skip to content