Modyfikacja treści SIWZ

  Białystok, 15.11.2010r.             Modyfikacja treści SIWZ:     W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi edukacyjne dla dzieci i rodziców Przedszkola Samorządowego nr 36 w Białymstoku w ramach realizacji projektu „Zacznij od przedszkola Montessori – dobry start szansą dla dzieci i rodziców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej […]

Zobacz więcej »

Druki do zapisów dzieci

Druki do zapisów dzieci

Przedszkole Samorządowe Nr 36 w Białymstoku zaprasza do udziału w projekcie: ZACZNIJ OD PRZEDSZKOLA MOTESSORI, DOBRY START DLA DZIECI I RODZICÓW". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oferta skierowana jest do wszystkichdzieci i rodziców uczęszczających do przedszkola oraz do 50 dzieci i rodziców, którenie nie są objęte żadną formą edukacji przedszkolnej z miasta […]

Zobacz więcej »