Podejmując temat rozwoju człowieka, Maria Montessori stworzyła dwie koncepcje: montessoriańską koncepcje świata, którą nazwała teoria Wszechświata (lub Kosmosu), oraz koncepcję człowieka, który stanowi całość z przyrodą i kosmosem.