Przedszkole zostało założone w dniu 02 stycznia 1974 roku

 

PRZEDSZKOLE DLA DZIECI NA DIECIE BEZGLUTENOWEJ, BEZMLECZNEJ.
 

OD 01.09.2009 PRZEDSZKOLE MONTESSORIAŃSKIE.

 

 

Przedszkole zostało założone w dniu 02 stycznia 1974 roku

"… Zdrowie, to nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności, lecz stan dobrego fizycznego, psychicznego i społecznego samopoczucia."

(definicja Światowej Organizacji Zdrowia.)

Przedszkole Samorządowe Nr 36 to placówka specjalizująca się     w opiece nad dziećmi na diecie bezglutenowej , bezmlecznej, oraz   z zespołem złego wchłaniania.
Jest również przedszkolem promującym zdrowy styl życia.
W naszym przedszkolu wszystkie grupy dziecięce grupami mieszanymi. W każdej grupie dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Jakie korzyści przynosi dziecku pobyt w grupie zróżnicowanej wiekowo?

* Grupa zróżnicowana wiekowo swoją strukturą przypomina rodzeństwo w rodzinie wielodzietnej i stwarza  naturalne warunki rozwoju społecznego i umysłowego dzieci.
* Jest doskonałym „polem” nauki zachowań społecznych dla dzieci nie posiadających rodzeństwa.
* Umożliwia przebywanie w jednej grupie rodzeństwu, znajomym, co ma niebagatelne znaczenie w procesie adaptacji lub przy lękliwości dziecka.
* Przebywając w grupie zróżnicowanej wiekowo każde dziecko doświadcza różnych pozycji w grupieod najmłodszego, poprzez „średniaka”, aż do bycia starszakiem, co uczy i daje wiele satysfakcji.
* Młodsze dzieci mogą przejmować od starszych wiedzę, doświadczenia, umiejętności (często poprzez naśladowanie), zasady i tradycje obowiązujące w grupie, szybciej rozwija się u nich również mowa.
* Dzieci stają się bardziej wrażliwe i otwarte na potrzeby innych, tworzy się większe poczucie więzi emocjonalnej w grupie.
* Dzieci starsze mają okazje do prezentowania swojej wiedzy             i umiejętności młodszym kolegom, mogą opiekować się młodszymi, pomagać im w realizacji podjętych działań, co sprzyja wyrabianiu wrażliwości oraz podnosi samoocenę.
* Każde dziecko w grupie może odnosić sukcesy na miarę swoich indywidualnych możliwości.
* Wzmacnia się też poczucie bezpieczeństwa u dzieci. Dzieci mogą uzyskać wsparcie w sytuacjach, kiedy czują się niepewnie, nie wiedzą jak rozwiązać problem, nie tylko ze strony nauczyciela, ale także starszego kolegi. Poczucie bezpieczeństwa może też zwiększać fakt obecności w tej samej grupie znajomych dzieci, przyjaciół czy rodzeństwa,
* Zróżnicowany wiek dzieci w grupie sprzyja również indywidualizacji podejścia nauczyciela do każdego dzieckazmniejsza też czynnik rywalizacji pomiędzy dziećmi w grupie.

ZAPEWNIAMY DZIECIOM:

* indywidualną dietę (według potrzeb dziecka i zaleceń lekarza) nad którą czuwa zatrudniony

w przedszkolu dietetyk;
* poczucie bezpieczeństwa;
* przyjazną atmosferę;
* zdobywanie umiejętności dokonywania zdrowych wyborów;
* realizację programu edukacyjnowychowawczego zgodnie            z wprowadzaną od września 2009 r. „Innowacją programowo-organizacyjną opracowaną w oparciu o metodę Marii Montessori”
* rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;
* program adaptacyjny dla dzieci nowych.

Nasza placówka jest przedszkolem sprzyjającym wszechstronnemu rozwojowi dziecka, zgłębiania tajemnic matematyki, jak również        w zakresie nauki języków obcych i rozwoju artystycznego. Głównym celem jest jak najlepsze przygotowanie dziecka do podjęcia nauki    w szkole.

Szczególną wagę przywiązujemy do nauki samodzielnego i logicznego myślenia, które w przyszłości pomoże dziecku przyswajać wiedzę z różnych dziedzin.

Posiadamy spójny program dydaktyczny. Nasze założenia realizujemy przy pomocy nowatorskich metod i autorskich programów nauczania.

Zajęcia edukacyjne:

Realizacja założeń innowacji pedagogicznej w oparciu o koncepcję Marii Montessori zaczyna się od momentu przyjścia dziecka do przedszkola, w ciągu całego dnia pobytu w placówcestąd nie ogranicza się do jednego wybranego zajęcia edukacyjnego . Nie ogranicza się również czasowo realizacji założeń pedagogiki Marii Montessori.
Charakterystyczną formą praca indywidualna z dzieckiem oraz systematyczne wspomaganie rozwoju dziecka. Edukacja odbywa się w oparciu o materiał rozwojowy Marii Montessori z zakresu języka, matematyki, przyrody, ćwiczeń praktycznych dnia codziennego oraz rozwijania zmysłów.
Praca indywidualna z dzieckiem wzbogacona jest o zajęcia grupowe: muzyczne, plastycznotechniczne, ruchowe oraz działania z zakresu szeroko pojętej twórczości dziecięcej, uzupełniona również o ćwiczenia i lekcje ciszy jako nieodłącznego elementu pracy dzieci   i nauczycieli w grupie Montessori. Realizacji założeń innowacji M. Montessori towarzyszy włączanie innych metod funkcjonujących      w ofercie przedszkola.
Proces ten jest realizowany na każdym etapie pobytu dziecka, zgodnie z jego potrzebami, możliwościami, zainteresowaniami            i wewnętrznym potencjałem. Umożliwia nam to pełniejszą oraz bardziej efektywną realizację podstaw programowych.
Do prowadzonych przez nas zajęć wykorzystujemy: specjalnie urządzone pracownie z oryginalnym montessoriańskim materiałem dydaktycznym (ćwiczenia wyciszające, ułatwiające skupienie uwagi); metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (zdobycie pewności siebie, poczucia bezpieczeństwa w otoczeniu);oraz elementy kinezjologii edukacyjnej.
Ponadto, o ile tylko dopisuje pogoda, dzieci korzystają ze spacerów (przedszkole usytuowane jest w pobliżu parku) lub zabaw                  w ogrodzie przedszkolnym.

Dyrektorem przedszkola od ponad 20 lat jest mgr Ewa Gutowska, nauczyciel dyplomowany. Posiada zmysł organizacyjny i umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi. Jest osobą otwartą i kreatywną o wysokiej kulturze osobistej.
Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna rozumie potrzeby i problemy dziecka przewlekle chorego, wspiera rozwój intelektualny i emocjonalny swoich wychowanków, dba o osiągnięcie wysokiego poziomu wiedzy potrzebnej do dalszej edukacji. Stara się tak integrować grupę,   aby każdy przedszkolak czuł się w niej tak samo ważny i zdolny. Wspiera dzieci w indywidualnym rozwoju.

Przedszkole usytuowane jest w centrum miasta przy ul. Św. Mikołaja 9 niedaleko PARKU CENTRALNEGO, OPERY I FILHARMONII PODLASKIEJ, TEATRU LALEK.
Budynek wolno stojący otoczony jest pięknym ogrodemdziecięcym placem zabaw wyposażonym w sprzęt spełniający wymogi Unii Europejskiej. Teren obsadzony jest drzewami, które w upalne dni dają dużo cienia.
Przy posesji przedszkola znajduje się parking.

 

Szczególne osiągnięcia:

 

Od jesieni 2005 roku przedszkole nasze jest przystosowywane do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metody MARII MONTESSORI.
Od 2009 roku wprowadzona została "Innowacja programowo-organizacyjna według koncepcji pedagogicznej MARII MONTESSORI".

Zrealizowaliśmy następujące Projekty:
W roku szkolnym 2009/2010: Działanie 6.1 Rozwój infrastruktury      z zakresu edukacji.

 

Tytuł Projektu: „Adaptacja Przedszkola Samorządowego Nr 36          w Białymstoku do dalszej realizacji „Innowacji programowo-organizacyjnej według koncepcji pedagogicznej Marii Montessori”””

W roku szkolnym 2010/2011: Działanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
 

Tytuł Projektu: „Zacznij od Przedszkola Montessori – dobry start dla dzieci i rodziców”.
Do dwóch popołudniowych grup uczęszczały ZA DARMO dzieci w wieku 3-5 lat, które nie miały możliwości korzystania z usług przedszkolnych.

Posiadamy osiem wspaniale wyposażonych pracowni, w których możemy prowadzić wszelkie działania wspierające wszechstronny rozwój dziecka na miarę jego indywidualnych możliwości.
Systematycznie rozszerzamy też swoje umiejętności poprzez podwyższanie kwalifikacji oraz uczestnictwo w profesjonalnych hospitacjach i szkoleniach na terenie kraju i poza granicami (Anglia, Niemcy, Holandia, Włochy, Węgry)
Aby Rodzice z łatwością mogli korzystać z naszych i własnych Pociech doświadczeń, systematycznie prowadzimy Warsztaty dla Rodziców.

Nie organizujemy dni otwartych. Do nas można przyjść codziennie między godz. 10.00 a 11.30.

 

Zapraszamy

Komentarze są wyłączone.

Skip to content