Informacja o kursie doskonalącym z pedagogiki Marii Montessori..

Cel kursu: (teoretyczne i praktyczne wprowadzenie w pedagogikę Marii Montessori; poznanie metod pracy w zakresie działów obejmujących wychowanie przedszkolne i edukację wczesnoszkolną: praktyczne ćwiczenia dnia codziennego, kształcenie zmysłów, edukacja językowa, edukacja matematyczna, wychowanie dla wszechświata; podstawy lecznicze pedagogiki Marii Montessori)

Organizator:

Fundacja Edukacji i Twórczości w Białymstoku, ul. Ks. Abramowicza 1

Przedszkole Samorządowe nr 36 w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 9

Adresaci:

Dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych, nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej; wychowawcy, w tym osoby pracujące w placówkach specjalnych i integracyjnych; terapeuci i rehabilitanci, studenci pedagogiki, psychologii oraz medycyny; rodzice oraz wszyscy zainteresowani alternatywnymi metodami pracy z dziećmi

Ilość godzin: 60 godz. / wykłady, instruktaże, ćwiczenia praktyczne/

Miejsce zajęć: Przedszkole Samorządowe nr 36 w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 9

Osoby prowadzące: dr Barbara Zadrożna, mgr Ewa Gutowska, mgr Agnieszka Dzierka, mgr Monika Mariola Kondracka

Termin: 11-12 luty 2012r, 18-19 luty 2012r., 25-26 luty 2012r.

(sobota 9.00-18.30; niedziela 8.30-15.00)

Zgłoszenia wyłącznie drogą elektroniczną na adres: akademia-montessori@wp.pl

z dopiskiem Kurs doskonalący – luty 2012, dodatkowe informacje: tel. 604 802 129

Więcej informacji na stronie: www.przedszkole-montessori.com.pl

Komentarze są wyłączone.

Skip to content