Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

Białystok: Usługi edukacyjne dla dzieci i rodziców Przedszkola Samorządowego nr 36 w Białymstoku w ramach realizacji projektu Zacznij od przedszkola Montessori – dobry start szansą dla dzieci i rodzicówwspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 417294 – 2011; data zamieszczenia: 08.12.2011

Komentarze są wyłączone.