Zmiana opłaty stałej od 1 stycznia 2012

UWAGA RODZICE

Informuje, w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę  w 2012 r. (Dz. U. Nr 192, poz. 1141), zgodnie z uchwałą Nr XIII/105/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę wskazujemy, od dnia 1 stycznia 2012 roku rodzice zobowiązani wnosić następujące opłaty:

  1. zgodnie z zapisami § 3 ust. 2 pkt 1 ww. uchwały – w wysokości 210 za 1 miesiąc,

  2. zgodnie z zapisami § 3 ust. 2 pkt 2 ww. uchwały – w wysokości 180 za 1 miesiąc,

  3. zgodnie z zapisami § 3 ust. 3 ww. uchwały – w wysokości 105 za 1 miesiąc,

  4. zgodnie z zapisami § 3 ust. 4 i ust. 6 ww. uchwały – w wysokości 3,00 za 1 godzinę.

 
Można uiszczać opłatę za zajęcia dodatkowe:
 
II rata rytmiki – 44
II rata j. angielski – 95
 
Opłaty za miesiąc luty będą zbierane u intendenta przedszkola w dniu:
 
07.02.2012 w godz.: 8:00 – 16:30

Komentarze są wyłączone.

Skip to content