Opłata za świadczenia udzielane przez przedszkola od dnia 1 stycznia 2013r.

Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku uprzejmie informuje, iż w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz. U. z dnia 17 września 2012 r., poz. 1026), zgodnie z uchwałą Nr XIII/105/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 20 czerwca 2011 r. […]

Zobacz więcej »
Skip to content