Opłata za świadczenia udzielane przez przedszkola od dnia 1 stycznia 2013r.

Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku uprzejmie informuje, w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz. U. z dnia 17 września 2012 r., poz. 1026), zgodnie z uchwałą Nr XIII/105/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia
20 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę wskazujemy, od dnia 1 stycznia 2013 roku rodzice zobowiązani wnosić następujące opłaty:

  1. zgodnie z zapisami § 3 ust. 2 pkt 1 ww. uchwały – w wysokości 224 za 1 miesiąc,

  2. zgodnie z zapisami § 3 ust. 2 pkt 2 ww. uchwały – w wysokości 192 za 1 miesiąc,

  3. zgodnie z zapisami § 3 ust. 3 ww. uchwały – w wysokości 112 za 1 miesiąc,

  4. zgodnie z zapisami § 3 ust. 4 i ust. 6 ww. uchwały – w wysokości 3,20 za 1 godzinę.

Komentarze są wyłączone.

Skip to content