Uchwała Nr XLIX/561/13 w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok

Informujemy, iż weszła w życie Uchwała nr  XLIX/561/13 Rady Miasta Białystok z dnia 30 września 2013r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 15 października 2013r. poz. 3705) oraz zostało podpisane zarządzenie Nr 3892/13 Prezydenta Miasta […]

Zobacz więcej »