Uchwała Nr XLIX/561/13 w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok

Informujemy, weszła w życie Uchwała nr  XLIX/561/13 Rady Miasta Białystok z dnia 30 września 2013r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 15 października 2013r. poz. 3705) oraz zostało podpisane zarządzenie Nr 3892/13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 października 2013r. w sprawie wykonania powyższej uchwały.

Poniżej oryginały w/w dokumentów do pobrania.

Komentarze są wyłączone.

Skip to content