Projekt „ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ” 2013

Przedszkole Samorządowe Nr 36 w Białymstoku od 1 września 2013 roku przystąpiło do polsko-szwajcarskiego projektu KIK 34 ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ”.

Podstawowym celem projektu ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ jest promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie nadwadze i otyłości, oraz innym przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej. Zadania projektu obejmują teren całej Polski i skierowane do najbardziej wrażliwych grup ludności: kobiet ciężarnych i karmiących, dzieci i młodzieży, osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób            z nadmierną masą ciała. Adresatami także producenci żywności.

Realizatorami projektu jest Instytut Żywności i Żywienia, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie. Projekt rekomendowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Przedszkole realizuje:

Zadanie 2: „Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia, aktywność fizyczną i poziom wiedzy dzieci i młodzieży”.

Koordynatorem  realizacji projektu w naszym przedszkolu była Monika Mariola Kondracka.

Odsyłamy również do zapoznania się z ciekawymi informacjami na stronie: www.zachowajrownowage.pl

W załaczniku ulotka projektu.

Komentarze są wyłączone.

Skip to content