Zapraszamy na warsztaty …

Przedszkole Samorządowe Nr 36 w Białymstoku i Fundacja Edukacji Montessori

zapraszają
na warsztaty dla terapeutów, nauczycieli, pedagogów, wychowawców,
rodziców, studentów, praktyków Edukacji Domowej i wszystkich zainteresowanych
pracujących z dziećmi w wieku od 3 do 6 i od 6 do 12 lat.
Szczególnie zapraszamy tych, którzy poszukują możliwości indywidualnego podejścia i sposobów pracy
z dziećmi w początkowym okresie edukacji.
Każdy uczestnik może skorzystać z dowolnej ilości warsztatów.
Tematyka warsztatów 4 godzinnychśrodowych

Warsztat nr 1
12.02.2014r.
„Pomóż mi, pisać i czytać samodzielnie”instruktaże i ćwiczenia z
wybranymi materiałami rozwojowymi Marii Montessori do edukacji językowej
w wychowaniu przedszkolnym i klasach I-III szkoły podstawowej
Warsztat 2
26.02.2014r.
„Lądy i wody”wprowadzenie dzieci w świat pojęć geograficznych z
wykorzystaniem pomocy rozwojowych Marii Montessori na poziomie
wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Warsztat 3
12.03.2014r.

„W Królestwie części mowy”przykłady wprowadzania części mowy z
wykorzystaniem materiału językowego Marii Montessori dla dzieci w wieku 5–
12 lat.
Warsztat 4
26.03.2014r.

„Wyprawa do wnętrza Ziemi”zabawy badawcze przybliżające poznanie
budowy przekroju Ziemi, wybuch wulkanu, skały i minerały. Instruktaże w
zakresie wychowania kosmicznego według Marii Montessori w przedziale
wiekowym 5 – 12 lat.
Warsztat 5
9.04.2014r.

„Poezja bliżej dziecka”propozycje wykorzystania materiału językowego
Marii Montessori na przykładzie twórczości Jana Brzechwy i Marii
Konopnickiej
Warsztat 6
21.05.2014r.

„Stół natury”hodowla, obserwacja i pielęgnacja roślin w ogrodzie
montessoriańskim.
Tematyka warsztatów 6 godzinnychsobotnich

Warsztat 7 22.03.2014r.
„Podlasienasz region” – przykłady wykorzystania pomocy rozwojowych
Marii Montessori w edukacji regionalnej dzieci w wieku 5 – 12 lat
Warsztat 8 05.04.2014r.
„Dzieci w żłobku Montessori” – wprowadzenie w tematykę wychowania
małych dzieci do 3 roku życia zgodnie z pedagogiką montessoriańską
Miejsce zajęć: Przedszkole Samorządowe nr 36 w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 9
Osoby prowadzące: mgr Agnieszka Dzierka, mgr Monika Mariola Kondracka
Zgłoszenia wyłącznie drogą elektroniczną.
Dodatkowe informacje: tel. 604 802 129 i 691 946 154
lub drogą mailową: akademia-montessori@wp.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kursu lub odwołania go w
przypadku, gdy nie zbierze się wystarczająca liczba uczestników.

Komentarze są wyłączone.

Skip to content