Kilka refleksji z pobytu na Kongresie w Szwecji

Kilka refleksji z pobytu na Kongresie w Szwecji

Sprawozdanie z XV  Kongresu Montessori Europe w Lund w Szwecji – październik 2014 W dniach 10-12.X.2014 r. w Lund w Szwecji odbył się XV Europejski Kongres Montessori Europe. Hasłem przewodnim było: ‘21st Century Skills – The Challenge for the Montessori Teacher!’ ( Umiejętności XXI w. – wyzwanie dla Montessoriańskiego Nauczyciela) Uczestników Kongresu przywitała pani prezydent […]

Zobacz więcej »