Kilka refleksji z pobytu na Kongresie w Szwecji

Kilka refleksji z pobytu na Kongresie w Szwecji

<><–>

<><–>

Sprawozdanie z XV  Kongresu Montessori Europe

w Lund w Szwecji – październik 2014

W dniach 10-12.X.2014 r. w Lund w Szwecji odbył się XV Europejski Kongres Montessori Europe. Hasłem przewodnim było: ‘21st Century Skills – The Challenge for the Montessori Teacher!’ ( Umiejętności XXI w. – wyzwanie dla Montessoriańskiego Nauczyciela)

Uczestników Kongresu przywitała pani prezydent miasta Lund. W swoim wystąpieniu przedstawiła pokrótce historię miasta, jego kulturalne dziedzictwo oraz osiągnięcia na płaszczyźnie naukowej jako światowe centrum badań, odkryć i wynalazków. Opisała również system oświatowy zaczynając od żłobka aż po uniwersytet, który oferuje studentom wiele różnych alternatywnych edukacji pedagogicznych.

Wśród wielu ciekawych wystąpień najbardziej inspirującym był wykład Clausa Dietera Kaula, który mówił o wyzwaniach jakie stoją przed współczesnym nauczycielem. Podkreślał ogromne znaczenie jakości interakcji między nauczycielem a dzieckiem jako podstawy dzisiejszej edukacji. Wg niego nauczyciel powinien raczej bawić się z pasją materiałem rozwojowym niż instruować dziecko jak poprawnie nim się posługiwać. Zasygnalizował również problem idealizowania i rozpieszczania dzieci przez swoich rodziców z równoczesnym naciskiem na sukces (tzw. syndrom księcia i księżniczki). Inny bardzo interesujący wykład wygłosił prof. dr Gert Biesta z Luxemburgu, który próbował znaleźć odpowiedź na pytanie: Czy umiejętności dla przyszłości czy edukacja na teraz? Według niego nauczyciele powinni skupić się na tym, jak dziecko nauczyć funkcjonowania w społeczeństwie w sposób dojrzały, użyteczny, demokratyczny w przeciwieństwie do dziecinnego i bezużytecznego. Zwrócił uwagę jak ważne we współczesnym świecie są: dialog, stosunki międzyludzkie i tradycja.

Podczas kongresu zaplanowano również wiele ciekawych warsztatów prowadzonych przez nauczycieli z wielu państw Europy o różnorodnej tematyce w tym nasz własny warsztat. Temat warsztatu:Wirtualny ogród – tworzenie biblioteki multimedialnej w oparciu o koncepcję pedagogiki Marii Montessori”.

Cel główny warsztatu:  

1.    Przedstawienie możliwości wykorzystania aparatu fotograficznego do wykonania przez dzieci zdjęć ogrodu w czterech porach roku.

2.    Zapoznanie uczestników z wypracowanym modelem tworzenia biblioteki multimedialnej dla dzieci na podstawie zgromadzonego materiału fotograficznego. Pokazanie możliwości wykorzystania materiału z biblioteki multimedialnej zgodnie z zasadami pracy metodą M. Montesori.

3.    Umożliwienie uczestnikom podjęcia działań własnych, z wykorzystaniem technik prezentowanych w czasie warsztatu.

Przedszkole dysponuje obszarem ziemi, na której został założony ogród, w którym dzieci prowadzą hodowlę i pielęgnację roślin ozdobnych, warzyw i ziół.

Uczestnicy warsztatów mieli możliwość poznania sposobu w jaki dziecko posługuje się aparatem fotograficznym w celu udokumentowania rozwoju i wzrostu roślin oraz prac pielęgnacyjnych w ogrodzie. Zostały pokazane etapy pracy dziecka podczas tworzenia  wspólnie z nauczycielem prezentacji multimedialnej, przedstawiającej ogród w czterech porach roku. Pokazane zostały etapy tworzenia biblioteki multimedialnej i sposobu  jej wykorzystania przez dzieci i  nauczyciela.

Owocem warsztatów było wyposażenie uczestników w gotowe narzędzia do tworzenia wspólnie z dziećmi biblioteki multimedialnej do wykorzystania w codziennej pracy w przedszkolu.

Warsztat prowadzony w języku polskim i angielskim.

Omawiany temat został przedstawiony jako prezentacja multimedialna. Uczestnicy warsztatów otrzymali wybrane materiały w formie papierowej lub elektronicznej. Zainteresowanie naszymi warsztatami było bardzo duże, wiele pytań i refleksji towarzyszyło nam jeszcze przez cały pobyt w Lund.

Miałyśmy również możliwość obejrzenia przedszkola montessoriańskiego w Lund, co pozwoliło na konfrontację naszych polskich warunków z tutejszymi.

W sobotni wieczór zorganizowano uroczystą kolację, która była wspaniałą okazją do licznych rozmów, nawiązywania ciekawych kontaktów, do wymiany doświadczeń oraz ćwiczenia umiejętności językowych 😉

W ostatni dzień kongresu zaplanowano liczne panele dyskusyjne poświęcone bieżącym problemom edukacyjnym. Zwieńczeniem kongresu było opublikowanie deklaracji, w której podkreślano ogromne znaczenie wyposażenia ucznia w tzw. „umiejętności przetrwania” takie jak np. kreatywność, efektywna komunikacja, znajomość nowoczesnych technologii, krytyczne myślenie czy też osobista i społeczna odpowiedzialność.

Opracowały:

Ewa Gutowska

Edyta Chomczyk

Arletta Boczko-Kudaszewicz

Agnieszka Dzierka

Sylwia Murawska

Marta Chomoniuk

 

 

 

 

 

Komentarze są wyłączone.