Uwaga Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji na rok szkolny 2015/2016…

Przypominamy, że wypełniony elektronicznie wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola nie jest równoznaczny z zapisaniem dziecka do przedszkola.

Podanie wypełnione elektronicznie należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru do dnia 10 kwietnia 2015 r w celu potwierdzenia.

W przypadku nie dostarczenia podania, dziecko nie będzie brało udziału w rekrutacji.

Komentarze są wyłączone.

Skip to content