Opłaty za przedszkole – obowiązujące w roku szkolnym 2016/2017

PŁATNOŚCI
obowiązujące w roku szkolnym 2016/2017
Opłaty za przedszkole należy dokonywać
do 15 dnia każdego miesiąca.
Po 15 dniu każdego miesiąca naliczane będą odsetki ustawowe.

Drodzy Rodzice!
Możliwe jest dokonywanie opłat za przedszkole w formie przelewu na konto bankowe.

Warunki!

1. Należy zadeklarować chęć takiej formy opłaty u intendenta.
2. Przed dokonaniem wpłaty należy zadzwonić pod numer tel. 85 742-43-01 i zapytać intendenta o dokładną kwotę jaką musicie Państwo przelaćprzelana kwota musi się zgadzać co do grosza.
3. W tytule przelewu należy wpisać – (imię i nazwisko dziecka, opłata za pobyt lub opłata za żywienia (w zależności czego dotyczy opłata i na które konto, za który miesiąc).

OD 1 STYCZNIA 2011 OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE UISZCZAMY NA DWA ODDZIELNE KONTA:
OPŁATA ZA POBYT 
5 godzin (podstawa programowa od 8:00 do 13:00) – nieodpłatnie
za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 5 godzinopłata wynosi 1 (za każdą godzinę.)
*W przypadku posiadania przez dziecko Karty Dużej Rodziny opłata za każdą godzinę ponad podstawę programową wynosi 0,50 . (Podstawą do naliczenia niższej opłaty jest okazanie w/w dokumentu u intendenta przedszkola.)
WPŁACAMY NA KONTO:
NR :20-1240-1154-1111-0010-3576-2949
OPŁATA ZA ŻYWIENIE:
(Ilość dni roboczych x 5,50 zł lub 4,10 zł)
Dla dzieci zgłoszonych na pobyt 9-godzinny (3 posiłki) – 5,50 za dzień
Dla dzieci zgłoszonych na pobyt 5-godzinny (2 posiłki) – 4,10 za dzień
WPŁACAMY NA KONTO:
NR: 50-1240-1154-1111-0010-3576-3379

Przed dokonaniem wpłaty należy zadzwonić pod numer tel. 85 742-43-01 i zapytać intendenta o dokładną kwotę jaką musicie Państwo przelaćprzelana kwota przez Państwo musi się zgadzać co do grosza.

Komentarze są wyłączone.

Skip to content