Tak pracują dzieci w grupie VI

Tak pracują dzieci w grupie VI

Metoda Marii Montessori wspiera spontaniczność i twórczą aktywność dziecka. Pomaga w zdobywaniu wiedzy i kształtowaniu swojej osobowości. Do najważniejszych założeń metody należy uczenie się przez działanie, rozwijanie samodzielności i wiary we własne siły. Dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań. Uczy również zamiłowania do ciszy i szacunku do porządku oraz do pracy jaką wykonują. Dla realizacji tych celów wykorzystuje się odpowiednio dobrane pomoce. Tak właśnie pracują dzieci w grupie VI!

Komentarze są wyłączone.

Skip to content