,,W zgodzie z naturą” – grupa V

,,W zgodzie z naturą” – grupa V

Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność. Pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania w otaczającym środowisku.

Zobacz więcej »

Koronawirus – gdzie wyrzucać odpady?!

Koronawirus – gdzie wyrzucać odpady?!

Drodzy Rodzice! Mając na uwadze kierowane do Głównego Inspektora Sanitarnego wystąpienia, w których podnoszony  jest problem  zanieczyszczania przestrzeni publicznych (ulic, chodników) przez zużyte środki ochrony osobistej, w postaci maseczek i rękawiczek, stosowane  przez  obywateli  w  czasie  pandemii, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku zwraca się z prośbą o zwrócenie uwagi na  sygnalizowany  problem. W załączniku […]

Zobacz więcej »
Skip to content