„Od zmysłów do pojęć” – projekt

„Od zmysłów do pojęć” – projekt

Przedszkole Samorządowe nr 36 im. Marii Montessori realizuje projekt pt. ,,Od zmysłów do pojęć”.

Wartość projektu wynosi 419 131,25 zł w tym dofinansowanie 356 261,56 zł.

Realizacja projektu rozpoczęła się 01.09.2020 r., koniec zaś zaplanowano na 30.08.2022 r.

Głównym celem projektu jest rozwinięcie wśród 130 dzieci uczęszczających do przedszkola kompetencji kluczowych, umiejętności uczenia się, kreatywności, przedsiębiorczości, pracy zespołowej poprzez realizację dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania. Wsparciem w postaci szkoleń w zakresie doskonalenia umiejętności
i kompetencji zawodowych zostało objętych także 18 nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu.

Za nami pierwszy rok realizacji projektu. Dzieci uczestniczyły w zajęciach: Mały Przedsiębiorca, Kreatywny Przedszkolak, Koło fotograficzne, Koło kulinarne „Zdrowo i kolorowo”, Koło przyrodniczo-florystyczne, Język angielski, Mały badacz i odkrywca, Mały geniusz, Gry planszowe – wczoraj i dziś, Dużo ćwiczymy, dobrze się bawimy.

Obecnie trwa kontynuacja zajęć z ubiegłego roku, a także swoje zajęcia rozpoczęły nowe grupy. Odbywają się także wyjścia dzieci na spektakle teatralne do Teatru Lalek w Białymstoku.

Na zajęciach dzieci korzystają z zakupionych pomocy dydaktycznych.

Projekt „Od zmysłów do pojęć” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje; Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja; Poddziałanie 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Komentarze są wyłączone.

Skip to content