Druki do zapisów dzieci

Druki do zapisów dzieci

Przedszkole Samorządowe Nr 36 w Białymstoku zaprasza do udziału w projekcie: ZACZNIJ OD PRZEDSZKOLA MOTESSORI, DOBRY START DLA DZIECI I RODZICÓW". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oferta skierowana jest do wszystkichdzieci i rodziców uczęszczających do przedszkola oraz do 50 dzieci i rodziców, którenie nie są objęte żadną formą edukacji przedszkolnej z miasta […]

Zobacz więcej »

Przetarg

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i adaptacji wybranych pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 36 w Białymstoku. Numer ogłoszenia: 180682 – 2010; data zamieszczenia: 23.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole Samorządowe Nr 36 , ul. Św. […]

Zobacz więcej »