„Najważniejszy okres w życiu to nie czas studiów uniwersyteckich, ale pierwszy okres, od urodzenia do szóstego roku życia. Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych”.

„Dzieło wychowania podzielone jest między osobę dorosłą i otoczenie (…) Oznacza to, że wraz z nauczycielem współistnieje wiele materiałów rozwojowych, które współpracują w kształceniu dziecka (…)

„Nauczyciel musi bardzo dobrze znać materiały i nauczyć się techniki prezentowania materiałów i traktowania dziecka, by skutecznie je prowadzić”

„Nauczyciel musi wytłumaczyć w jaki sposób używać materiałów. Jest on głównym ogniwem łączącym materiały i dziecko”

 

Maria Montessori; Odkrycie dziecka str 132 i 133

 

 

Kadra naszej placówki w roku szkolnym 2019/2020

Dyrektor – mgr Ewa Barbara Gutowska

Wicedyrektor – mgr Edyta Chomczyk

Grupa I

Nauczycielki: mgr Agnieszka Dzierka, mgr Elżbieta Szleszyńska, mgr Marta Kozłowska

pracownik obsługowy: Izabela Zdziech

Grupa II

Nauczycielki: mgr Ewa Barbara Gutowska, mgr Sylwia Murawska, mgr Ewa Olszewska

pracownik obsługowy: Anna Szulska

Grupa III

Nauczycielki: mgr Katarzyna Walczak, mgr Katarzyna Urbanowicz – Mackiewicz, mgr Zofia Siemieniuk

pracownik obsługowy: Halina Kozub

Grupa IV

Nauczycielki: mgr Beata Lorenc, mgr Anna Grzybko, mgr Edyta Kupińska

pracownik obsługowy: Elżbieta Konończuk

Grupa V

Nauczycielki: mgr Agata Filipczuk, mgr Agnieszka Małyszko, mgr Marta Sokół

pracownik obsługowy: Magdalena Koronkiewicz

Grupa VI

Nauczycielki:  mgr Małgorzata Malinowska, mgr Ewa Borkim, Marzena Rogalska

pracownik obsługowy: Małgorzata Laskowska

pomoc nauczyciela: Irena Sudoł

Grupa VII

Nauczycielki: mgr Edyta Chomczyk, mgr Elżbieta Jasińska, mgr Agnieszka Backiel

pracownik obsługowy: Ewa Stypułkowska

pomoc nauczyciela: Marta Suszko

Grupa VIII

Nauczycielki: mgr Małgorzata Grzybowska, mgr Agata Baranowska, mgr Justyna Godlewska

pracownik obsługowy: Krystyna Nobert

Zajęcia rytmiczne we wszystkich grupach dziecięcych prowadzi mgr Noemi Januszko

Zajęcia z języka angielskiego we wszystkich grupach dziecięcych prowadzi mgr Kinga Nesteruk

 

Placówka, którą zarządzam  specjalizuje się w opiece nad dziećmi na diecie bezglutenowej, bezmlecznej, oraz z zespołem złego wchłaniania. Jest również przedszkolem promującym zdrowy styl życia.
Naszą misją jest wychowywanie dzieci w najlepszy możliwy sposób poprzez wspieranie ich w dążeniu do wiedzy i poznawania otaczającego je świata. Tworzymy nową jakość – jakość opartą na szacunku do dziecka, rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły. Nasza rola to pomagać dziecku w osiąganiu celów samodzielnie. Założenia pedagogiki dr Marii Montessori realizujemy od chwili przyjścia dziecka do przedszkola, w ciągu całego dnia pobytu w placówce – stąd nie ograniczamy się do jednego wybranego zajęcia edukacyjnego. Nie ogranicza się również czasowo realizacji założeń pedagogiki dr Marii Montessori.

Placówka nasza jest rekomendowana przez Polskie Stowarzyszenie Montessori 

Ewa Barbara Gutowska – Dyrektor