„Najważniejszy okres w życiu to nie czas studiów uniwersyteckich, ale pierwszy okres, od urodzenia do szóstego roku życia. Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych”.

„Dzieło wychowania podzielone jest między osobę dorosłą i otoczenie (…) Oznacza to, że wraz z nauczycielem współistnieje wiele materiałów rozwojowych, które współpracują w kształceniu dziecka (…)

„Nauczyciel musi bardzo dobrze znać materiały i nauczyć się techniki prezentowania materiałów i traktowania dziecka, by skutecznie je prowadzić”

„Nauczyciel musi wytłumaczyć w jaki sposób używać materiałów. Jest on głównym ogniwem łączącym materiały i dziecko”

 

Maria Montessori; Odkrycie dziecka str 132 i 133

 

 

Kadra naszej placówki w roku szkolnym 2021/2022

Dyrektor – mgr Ewa Barbara Gutowska

Wicedyrektor – mgr Edyta Chomczyk

Grupa I

Nauczycielki: mgr Agnieszka Dzierka, mgr Elżbieta Szleszyńska, mgr Edyta Kupińska

pracownik obsługowy: Monika Martin

pomoc nauczyciela: Beata Pycz

Grupa II

Nauczycielki: mgr Ewa Barbara Gutowska, mgr Sylwia Murawska, mgr Ewa Olszewska

pracownik obsługowy: Anna Szulska

Grupa III

Nauczycielki: mgr Katarzyna Walczak, mgr Justyna Godlewska, mgr Marta Sokół

pracownik obsługowy: Sylwia Jasińska – Lompart

Grupa IV

Nauczycielki: mgr Beata Lorenc, mgr Małgorzata Wilczewska, Joanna Worona

pracownik obsługowy: Iwona Varv

Grupa V

Nauczycielki: mgr Agata Filipczuk, mgr Zofia Siemieniuk, mgr Natalia Kochańska

pracownik obsługowy: Magdalena Koronkiewicz

Grupa VI

Nauczycielki:  mgr Małgorzata Malinowska, mgr Ewa Borkim, Izabela Zdziech

pracownik obsługowy: Marta Abram

Grupa VII

Nauczycielki: mgr Edyta Chomczyk, mgr Elżbieta Jasińska, mgr Agnieszka Backiel

pracownik obsługowy: Irena Sudoł

Grupa VIII

Nauczycielki: mgr Małgorzata Grzybowska, mgr Teresa Markevicius, Anna Jasionowska – Moszczyńska

pracownik obsługowy: Beata Pycz

Zajęcia z języka angielskiego we wszystkich grupach dziecięcych prowadzi mgr Kinga Nesteruk

Placówka, którą zarządzam  specjalizuje się w opiece nad dziećmi na diecie bezglutenowej, bezmlecznej, oraz z zespołem złego wchłaniania. Jest również przedszkolem promującym zdrowy styl życia.
Naszą misją jest wychowywanie dzieci w najlepszy możliwy sposób poprzez wspieranie ich w dążeniu do wiedzy i poznawania otaczającego je świata. Tworzymy nową jakość – jakość opartą na szacunku do dziecka, rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły. Nasza rola to pomagać dziecku w osiąganiu celów samodzielnie. Założenia pedagogiki dr Marii Montessori realizujemy od chwili przyjścia dziecka do przedszkola, w ciągu całego dnia pobytu w placówce – stąd nie ograniczamy się do jednego wybranego zajęcia edukacyjnego. Nie ogranicza się również czasowo realizacji założeń pedagogiki dr Marii Montessori.

Placówka nasza jest rekomendowana przez Polskie Stowarzyszenie Montessori 

Ewa Barbara Gutowska – Dyrektor

Skip to content