Ubezpieczenie EDU Plus

Oferta  dla dzieci Przedszkola Samorządowego nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku:

Oferta wirtualna ubezpieczenia EDU Plus

Najpierw proszę skopiować numer ID klienta: vje2h 

następnie wejdź na stronę ubezpieczenia klikając ten link

Zakres ubezpieczenia i wysokość świadczeń

Informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Zgłoszenie roszczenia – opcja podstawowa

Zgłoszenie roszczenia – opcja dodatkowa