Maria Montessori była naprawdę niezwykłą kobietą..

Urodziła się 31 sierpnia 1870 r. w Chiaravalle  (Włochy). Była jedną z pierwszych kobiet we Włoszech, 
które ukończyły studia medyczne. Jej praca z dziećmi  niepełnosprawnymi intelektualnie dała znakomite wyniki.
Praca  z grupą dzieci w wieku przedszkolnym ze slumsów Rzymu,  jej obserwacje pozwoliły odkryć dziecięcą
zdumiewającą, zdolność do uczenia się.
Dzieci  uczą się prawie bez wysiłku ! Ta prosta, ale głęboka prawda stała się kamieniem węgielnym całego  
jej  życia w  dążeniu do reformy edukacji.
1876 – 1883 podjęła naukę w rzymskiej szkole publicznej.
  
1883 – 1890 odbyła  naukę w średniej szkole techniczno - przyrodniczej dla chłopców.
  
1890 –1892 studia matematyczne i przyrodnicze na Uniwersytecie Rzymskim.
  
1892 – 1896 studia medyczne na Uniwersytecie Rzymskim.
  
10.07.1896r. uzyskała tytuł „Dottoressa” w dziedzinie psychiatrii.
  
W 1897 r. Maria  Montessori podjęła pracę w Klinice Psychiatrycznej Uniwersytetu 
Rzymskiego. M. Montessori stwierdziła, że problem rozwoju i kształcenia dzieci upośledzonych 
jest natury pedagogicznej niż medycznej – dzieciom należy stworzyć odpowiednie warunki wychowawcze, 
czyli specjalne metody pracy nad ich rozwojem.

31. 03. 1898r. narodziny syna Mario.
  
Wiosną 1900 r. Narodowa Liga Wychowania Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Rzymie 
utworzyła Instytut Medyczno-Pedagogiczny Kształcenia Nauczycieli dla Opieki i Wychowania Dzieci 
Umysłowo Upośledzonych, połączony ze szkołą ćwiczeń dla 22 uczniów. Kierowanie placówką
powierzono M. Montessori. 
Okazało się, że dzieci upośledzone umysłowo, osiągały lepsze wyniki w nauce niż dzieci zdrowe.
 
 06. 01. 1907 r. Montessori otworzyła pierwsze przedszkole - Case dei BambiniDomy Dziecięce
w dzielnicy zamieszkałej przez rodziny robotnicze. Głównym celem powstałej placówki miała być 
resocjalizacja  mieszkańców oraz zajęcie się dziećmi pozostającymi bez opieki. 
Dzieci zostały objęte opieką  i edukacją odpowiednią do wieku.

1909 r. wydała pierwszą książkę pt: " Il metodo della pedagogica scientifica all' 
educatione infantile nelle casa dei bambini" ( pol. wyd. "Domy dziecięce") 
- opis koncepcji przedszkola i zarys metody pracy z dziećmi w "przygotowanym otoczeniu".

 

Wyposażała placówkę w meble i przedmioty przystosowane do potrzeb i wieku dziecka według własnego projektu.

 

 

W 1910 r. M. Montessori rezygnuje ze wszystkich  zajęć, łącznie z prawem wykonywania zawodu lekarza i poświęca się pracy na rzecz dzieci.

Od 1911 r. metodę M. Montessori stosowano już w szkołach w całych Włoszech, oraz w Szwajcarii.

W 1912 powstawały (m. in. w Anglii i USA) komitety popierające tę pedagogikę.M. Montessori poświęca się całkowicie propagowaniu własnej metody, odbywa liczne podróże w celu wspierania rozwijającego się ruchu montessoriańskiego.

W 1916 r.  w Barcelonie opracowała podstawy metodyki wychowania religijnego.

W 1923 r. nadanie M. Montessori przez Uniwersytet Durham w USA tytułu Doktora Honoris Causa.

 

 


Jej metodyka nauczania oraz idee 
wychowania szybko się upowszechniły 
w wielu innych krajach i są popularne 
do dziś. 

 

 

W roku 1929 powstaje Association Montessori Internationale (AMI) 
– Międzynarodowe Stowarzyszenie Montessori, które staje się centralną 
organizacją koordynującą działalność placówek i towarzystw montessoriańskich 
na świecie oraz zajmującą się kształceniem nauczycieli.

 

 

 

 

 

 

 

ciąg dalszy w przygotowaniu…

 

Skip to content