Projekt unijny „Od zmysłów do pojęć” 2020/2022

Projekt unijny „Od zmysłów do pojęć” 2020/2022

Miasto Białystok otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pt. ,,Od zmysłów do pojęć”. Projekt jest realizowany bezpośrednio przez Przedszkole Samorządowe nr 36 im. Marii Montessori. Wartość projektu wynosi 419 131,25 zł w tym dofinansowanie 356 261,56 zł. Realizacja projektu rozpoczęła się 01.09.2020 r., koniec zaś zaplanowano na 30.08.2022 r. Głównym celem projektu jest rozwinięcie wśród 130 […]

Zobacz więcej »

Projekt „ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ” 2013

Przedszkole Samorządowe Nr 36 w Białymstoku od 1 września 2013 roku przystąpiło do polsko-szwajcarskiego projektu KIK 34 „ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ”. Podstawowym celem projektu ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ jest promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie nadwadze i otyłości, oraz innym przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej. Zadania projektu obejmują teren całej Polski […]

Zobacz więcej »

Zapytanie ofertowe – kolo muzyczne 2012

Przedszkole Samorządowe Nr 36 w Białymstoku ogłasza pisemne zapytanie ofertowe na wykonanie usługi edukacyjnej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dla dzieci w ramach koła muzycznego w liczbie godzin: 100 – godzina zajęć = 30 min. realizowanych w ramach projektu „Zacznij od Przedszkola Montessorii – dobry start szansą dla dzieci i rodziców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej […]

Zobacz więcej »

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

Białystok: Usługi edukacyjne dla dzieci i rodziców Przedszkola Samorządowego nr 36 w Białymstoku w ramach realizacji projektu Zacznij od przedszkola Montessori – dobry start szansą dla dzieci i rodziców– współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer ogłoszenia: 417294 – 2011; data zamieszczenia: 08.12.2011

Zobacz więcej »

Modyfikacja treści SIWZ

  Białystok, 15.11.2010r.             Modyfikacja treści SIWZ:     W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi edukacyjne dla dzieci i rodziców Przedszkola Samorządowego nr 36 w Białymstoku w ramach realizacji projektu „Zacznij od przedszkola Montessori – dobry start szansą dla dzieci i rodziców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej […]

Zobacz więcej »