Projekt „ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ”.

Przedszkole Samorządowe Nr 36 w Białymstoku od 1 września 2013 roku przystąpiło do polsko-szwajcarskiego projektu KIK 34 „ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ”. Podstawowym celem projektu ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ jest promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie nadwadze i otyłości, oraz innym przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej. Zadania projektu obejmują teren całej Polski […]

Zobacz więcej »

Zapytanie ofertowe – kolo muzyczne

Przedszkole Samorządowe Nr 36 w Białymstoku ogłasza pisemne zapytanie ofertowe na wykonanie usługi edukacyjnej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dla dzieci w ramach koła muzycznego w liczbie godzin: 100 – godzina zajęć = 30 min. realizowanych w ramach projektu „Zacznij od Przedszkola Montessorii – dobry start szansą dla dzieci i rodziców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej […]

Zobacz więcej »

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

Białystok: Usługi edukacyjne dla dzieci i rodziców Przedszkola Samorządowego nr 36 w Białymstoku w ramach realizacji projektu Zacznij od przedszkola Montessori – dobry start szansą dla dzieci i rodziców– współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer ogłoszenia: 417294 – 2011; data zamieszczenia: 08.12.2011

Zobacz więcej »

Modyfikacja treści SIWZ

  Białystok, 15.11.2010r.             Modyfikacja treści SIWZ:     W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi edukacyjne dla dzieci i rodziców Przedszkola Samorządowego nr 36 w Białymstoku w ramach realizacji projektu „Zacznij od przedszkola Montessori – dobry start szansą dla dzieci i rodziców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej […]

Zobacz więcej »