Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca

Uwaga Rodzice

informujemy, że w Przedszkolu Samorządowym Nr 36 w Białymstoku

prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2015/2016

 

odbywać się będzie w dniach od 2 do 12 czerwca 2015r.

 

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola i oświadczenia dostępne będą:

  • od 2 czerwca 2015r. w budynku przedszkola oraz zamieszczone na stronie internetowej przedszkola,

 

  • w formie elektronicznej na stronie www.nabor.um.bialystok.pl (wydrukowany i podpisany wniosek należy dostarczyć do przedszkola w celu potwierdzenia rejestracji wniosku)

 

Wnioski wraz z potrzebnymi załącznikami (dokumenty potwierdzające kryteria oraz oświadczenia) przyjmowane będą od 2 do 12 czerwca 2015 w kancelarii przedszkola w godzinach 8:30 – 15:30.

Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca będzie przebiegać na analogicznych zasadach jak rekrutacja kwietniowa z odpowiednim zastosowaniem zasad oraz kryteriów opisanych w szczegółowych zasadach rekrutacji.

 

Terminy rekrutacji uzupełniającej znajdują się w załączniku.

 

 

* Szczegółowe zasady rekrutacji do Przedszkola Samorządowego Nr 36 w Białymstoku znajdują się w załączniku.

 

*Wniosek oraz oświadczenia będą dostępne od 2 czerwca 2015.

 

 

 

Komentarze są wyłączone.

Skip to content