Grupa V pracuje w ogrodzie

Grupa V pracuje w ogrodzie

Maria Montessori już wiele lat temu odkryła, że obcowanie z naturą jest niezbędnym elementem optymalnego rozwoju każdego dziecka. Uważała, że kontakt z przyrodą pozwala na bezpośrednie poznawanie zjawisk życiowych, uczy wielu pozytywnych cech – szacunku, miłości, troski, wrażliwości, cierpliwości, empatii, odpowiedzialności oraz umiejętności wykorzystywania wiedzy z zakresu przyrody i oddziaływania na nią w celu zaspakajania swoich potrzeb. Obecnie słyszy się też wiele o różnych terapiach naturalnych. HORTITERAPIA – zwana też terapią ogrodniczą lub zieloną terapią. Polega na obcowaniu z naturą i korzystanie z jej dobroczynnego wpływu.

Komentarze są wyłączone.

Skip to content