Szkolenie przeciwpożarowe pracowników przedszkola

Szkolenie przeciwpożarowe pracowników przedszkola

Ochrona przeciwpożarowa służy do ochrony zdrowia, życia czy też mienia  w środowisku domowym, ale również w stosunkach pracy.
Każdy pracodawca, który jest właścicielem budynku czy też go wynajmuje musi zaś spełnić określone w ustawie obowiązki.
Każda zaś placówka musi być wyposażona w gaśnice dostosowane do zagrożenia pożarowego. W przedszkolach stosuje się gaśnice proszkowe.

W związku z powyższym pracownicy przedszkola Samorządowego nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku zostali przeszkoleni co do zasad zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarem w ćwiczeniach praktycznych, które odbyły się w ogrodzie przedszkolnym.

Komentarze są wyłączone.

Skip to content