Praca Montessori w grupie V

Praca Montessori w grupie V

Praca własna to czas poznawczej i twórczej aktywności dziecka. Odbywa się w przygotowanym otoczeniu. W jej ramach dziecko ma wolność wyboru czasu, miejsca i formy pracy. Spośród wielu pomocy może wyłonić tę, która jest mu najbardziej potrzebna
i odpowiada jego aktualnym zainteresowaniom.

Komentarze są wyłączone.