Ważne informacje dla Rodziców o rekrutacji!!!

Ważne informacje dla Rodziców o rekrutacji!!!

Uwaga!  Rekrutacja!

Ważne informacje dla Rodziców!
W dniu 22 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 zostanie Państwu przekazana  informacja przez komisję rekrutacyjną na temat kandydatów do przedszkola, zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Lista dzieci będzie wywieszona w holu przedszkola, jak również zostanie umieszczona na stronie internetowej placówki.

Ważne!

Rodzice kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do naszego przedszkola są zobowiązani złożyć pisemne oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola do dn. 28.04.2020 r. do godz. 15.00.

Rodzice pobierają druk oświadczenia ze strony internetowej przedszkola, wypełniają, skanują i przesyłają drogą e-mailową na adres ps36@um.bialystok.pl lub przynoszą osobiście wypełniony dokument do przedszkola  i zostawiają w miejscu wskazanym przez pracownika przedszkola.

Druk oświadczenia dostępny również będzie w wersji papierowej na terenie przedszkola.

OŚWIADCZENIE POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA

Lista dzieci zakwalifikowanych do PS nr 36

Lista dzieci zakwalifikowanych do innej jednostki

Komentarze są wyłączone.

Skip to content