Czuję, doświadczam… uwielbiam się uczyć – grupa V

Czuję, doświadczam… uwielbiam się uczyć – grupa V

Pedagogika Marii Montessori opiera się na szacunku dla dziecka.

Jej celem jest zapewnienie mu optymalnego rozwoju, poprzez stworzenie otoczenia, w którym dziecko może swobodnie
i samodzielnie wybierać aktywność, działać, doświadczać, bawić się i uczyć. Otoczenie, które jest dla niego ciekawe, w którym poprzez działanie nabywa umiejętności, a co za tym idzie pewności siebie, w którym może zaspokajać swoje potrzeby rozwojowe. Dzieci są ciekawe świata, chcą go doświadczać wszystkimi zmysłami, zwracają uwagę na detale, małe przedmioty, chcą nazywać to, co widzą. Uczą się poprzez manipulowanie przedmiotami, dotykanie ich, a nie poprzez słuchanie słów.
Zgodnie z zasadą „od ręki do głowy” aby się rozwijać i uczyć muszą być aktywne.

Komentarze są wyłączone.

Skip to content