Witamy po wakacjach!

Witamy po wakacjach!

Witamy po wakacjach!

Serdecznie witamy naszych Montessorków i ich Rodziców po wakacyjnej przerwie. Mamy nadzieję, że nowy rok przedszkolny powitacie wypoczęci i z uśmiechem na twarzy. Szczególnie ciepło czekamy na naszych nowych przedszkolaków, którzy po raz pierwszy przekroczą próg naszej placówki.
Życzymy szybkiej adaptacji oraz nawiązania wspaniałych znajomości.

Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy od dnia 1 września z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN.
Przedszkole czynne będzie w godzinach 6.30 – 18.00.
Przyprowadzanie dzieci do przedszkola obowiązuje w godzinach 6.30 – 8.30. Po tym czasie dezynfekowane będą pomieszczenia szatni, wszystkie klamki i poręcze.
Do przedszkola, w danym dniu, dziecko przyprowadza jedna osoba i przychodzi tylko z dzieckiem mającym pozostać w placówce.
Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
Nie posyłamy do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Przyprowadzamy tylko dzieci zdrowe.
Każdy rodzic przynosi do przedszkola: szczelnie zapakowane, uprane i uprasowane ubranie, tzw. strój do przebrania dziecka
w razie nieprzewidzianych zdarzeń.
Obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia do przedszkola rzeczy osobistych, produktów żywnościowych i zabawek z domu.
Jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych,  dziecku zostanie zmierzona temperatura.
Jeżeli pracownik przedszkola zaobserwuje u dziecka objawy wskazujące na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 (infekcja górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka, kaszel, katar), dziecko zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób, a rodzice zostaną niezwłocznie powiadomieni o konieczności odebrania dziecka z przedszkola.
Rodzice odprowadzający i odbierający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola (szatnia) zachowując zasady:

– 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi  1,5 m, przy czym należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności – osłona ust i nosa;
– obowiązkowo korzysta z płynu dezynfekcyjnego umieszczonego przy drzwiach wejściowych;
– dystans od pracowników przedszkola musi wynosić min. 1,5 m.
Dzieci z grupy IV i VIII wchodzą do przedszkola oddzielnymi wejściami.
Pracownik przedszkola odbiera dziecko z szatni i odprowadza do nauczycielki.
Rodzice dzieci nowoprzyjętych mogą zaprowadzić dziecko bezpośrednio do sali, zachowując w/w zasady.
Kontakt Rodziców z nauczycielkami odbywać się będzie telefonicznie lub po uprzednim umówieniu się na konsultacje
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do podpisania otrzymacie Państwo w wersji papierowej w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

Warto zaznaczyć, że w momencie znalezienia się miasta Białystok w strefie żółtej lub czerwonej przygotowane zostaną dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę poziom i charakter zachorowań na danym terenie  i sytuację epidemiologiczną na terenie placówki.

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy
Przedszkola Samorządowego nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku

Komentarze są wyłączone.

Skip to content