Materiał Montessori to element przygotowanego otoczenia

Materiał Montessori to element przygotowanego otoczenia

Pomoce dydaktyczne w grupie są cały czas dostępne, aby dzieci mogły same po nie sięgać. Mają one swoje stałe miejsce. Są w nich zawarte zasady stopniowania trudności i kontynuacji – są logicznie uporządkowane, aby wskazywać kierunek poznawania poszczególnych materiałów wraz ze wzrastającą trudnością, potrzebnym coraz większym zasobem wiedzy i umiejętności. Są one także dostosowane do etapu rozwojowego dziecka oraz jego zainteresowań. Mają motywować do działania oraz pobudzać naturalną chęć poznawania. Pomoce powinny również dawać dziecku możliwość samokontroli – „samodzielnego stwierdzenia sukcesu” bądź dostrzeżenia pomyłki i dokonania korekty.          Z pomocy dydaktycznych mogą korzystać wszystkie dzieci, jednak każde w swoim czasie, zgodnie z tym, kiedy na daną pomoc będzie gotowe bądź jakie będą jego zainteresowania.

Komentarze są wyłączone.

Skip to content