Jak współpracujemy w grupie I

Jak współpracujemy w grupie I

Wzajemna pomoc i współpraca przynosi zaskakujące efekty. Budzi podziw, czasami zachwyt ale przede wszystkim wyzwala wewnętrzną motywację do pracy i zachęca do wzajemnych aktywności.

„… zaplanowane mieszanie grup umożliwia każdemu dziecku wypróbowanie różnych, typowych dla jego wieku ról. Widać przy tym wyraźnie, że konieczne jest przyjęcie pomocy, ale również jak piękne jest pomaganie innym” (Z: U. Steenberg, Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu)

Komentarze są wyłączone.

Skip to content