Mały badacz i odkrywca

Mały badacz i odkrywca

Celem zajęć koła badawczego „Mały badacz i odkrywca” realizowanego w ramach projektu „Od zmysłów do pojęć” jest kształtowanie kompetencji kluczowych naukowo – technicznych, umiejętności uczenia się przez doświadczanie.            Na zajęciach dzieci aktywnie i bezpośrednio poznają zjawiska przyrodnicze, prowadzą obserwacje, wyciągają wnioski  z przeprowadzonych doświadczeń i eksperymentów. Podczas zabaw z wodą i powietrzem dzieci miały możliwość samodzielnie sprawdzić, gdzie jest powietrze, co to jest wiatr, jak woda krąży w przyrodzie, dlaczego pada deszcz, co rozpuszcza się w wodzie, dlaczego niektóre przedmioty utrzymują się na powierzchni wody a inne nie. Zabawy badawcze z wodą i powietrzem umożliwiły dzieciom poznanie ich właściwości a także sprawiły wiele radości.

Komentarze są wyłączone.

Skip to content