Przyjaciele Zippiego – grupa V

Przyjaciele Zippiego – grupa V

Szanowni Rodzice dzieci z Grupy V
W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 w naszej grupie przedszkolnej będzie realizowany
program promujący zdrowie i dobre samopoczucie dzieci.

Zajęcia będą prowadzone przez nauczycielki,
które ukończyły szkolenie dla realizatorów programu.

Program „Przyjaciele Zippiego”

Jest adresowany do dzieci w wieku 5-6 lat i ma na celu jak najlepsze przygotowanie dzieci do radzenia sobie
z problemami i wyzwaniami, przed jakimi stają na co dzień w szkole i w domu. Dzieci, poprzez cykl opowiadań, wspólne rozmowy, będą się uczyły rozpoznawać i wyrażać swoje uczucia, rozwiązywać konflikty w sposób konstruktywny, nawiązywać przyjaźnie i utrzymywać dobre relacje z innymi, a przede wszystkim uczyć się jak radzić sobie na co dzień z trudnościami i problemami.

Przyjaciele Zippiego” to program, który uczy dzieci sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu. To, czego dzieci nauczą się tutaj na zajęciach, na bazie opowiadań, których słuchają, próbują przenosić do codziennego życia. Porównują uczucia bohaterów opowiadań ze swoimi. Podczas zajęć dzieci słuchają o losach trójki młodych przyjaciół. Jest wśród nich rodzeństwo Lilly i Tig, mają oni w domu patyczaka
o imieniu Zippy.

Kim jest tytułowy Zippi? To postać (a konkretnie sympatyczny patyczak), wokół której zbudowane są wszystkie scenariusze kolejnych spotkań z przedszkolakami. Przeżywa on sytuacje, z którymi każde dziecko prędzej czy później spotka się w swoim dziecięcym, a potem dorosłym życiu. Wspólnie z Zippim dzieci uczą się rozpoznawać, co człowiek czuje w konkretnej chwili, czym można go zranić i co zrobić, by tego uniknąć. Każda sytuacja problemowa pokazuje dzieciom, że nie ma sytuacji bez wyjścia, a z każdej jest właściwie kilka wyjść. Szkopuł w tym, by wybrać najlepsze
i swoim wyborem nie krzywdzić innych.


Bohaterowie przeżywają różne emocje dobrze znane małym dzieciom. Każde opowiadanie jest barwnie zilustrowane
i uzupełnione zadaniami takimi jak rysowanie, odgrywanie ról i zabawy. W czasie tych zajęć nauczyciele odwołują się osobistych przeżyć dzieci, pytają, czy ktoś przeżył podobną sytuację. Dyskutują, czy bohaterowie postąpili słusznie,
czy to, co ich spotkało, jest dobre, czy złe, wspólnie też zastanawiają się nad rozwiązaniem problemów. Na koniec zajęć dzieci przy pomocy uśmiechniętych lub smutnych buziek oceniają, jak podobało im się spotkanie. Program uczy dzieci, jak rozpoznawać własne uczucia i jak o nich rozmawiać, jak mówić to, co chce się powiedzieć, jak słuchać uważnie, jak prosić o pomoc. Program uczy także, jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie, jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem, jak mówić „przepraszam”, jak rozwiązywać konflikty, jak radzić sobie ze zmianą i stratą, między innymi ze śmiercią, jak pomagać innym i jak adaptować się do nowych sytuacji.

Spotkania z Zippim będą odbywały się w Grupie V
do końca roku szkolnego.
Podzielone są na kilka części, które dotyczą różnych uczuć.
Zajęcia będą prowadzone przez nauczycielki,
które ukończyły szkolenie dla realizatorów programu.

mgr Agata Filipczuk
mgr Natalia Kochańska

Program „Przyjaciele Zippiego” nie koncentruje się na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami,
ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich dzieci. Jest to międzynarodowy program, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u dzieci 5 – 6 letnich. Uczy różnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych
i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje społeczne dzieci.

Program składa się z sześciu części:

1. UCZUCIA – opowiadanie 1 – „Pełne uczuć”
Spotkanie 1: Uczucie smutku – uczucie szczęścia.
Spotkanie 2 : Uczucie złości i rozdrażnienia.
Spotkanie 3: Uczucie zazdrości.
Spotkanie 4: Uczucie zdenerwowania.

2. KOMUNIKACJA – opowiadanie 2 – „W pościeli”
Spotkanie 1: Doskonalenie komunikacji.
Spotkanie 2 :Słuchanie.
Spotkanie 3: Kto może nam pomóc.
Spotkanie 4: Mówienie tego, co chce się powiedzieć.

3. NAWIĄZYWANIE I ZRYWANIE WIĘZI – opowiadanie 3 – „Czy jesteś moim przyjacielem?”
Spotkanie 1: Jak utrzymać przyjaźń.
Spotkanie 2 : Doznawanie samotności i odrzucenia.
Spotkanie 3: Jak rozwiązywać konflikty z przyjacielem.
Spotkanie 4: Jak nawiązywać przyjaźnie.

4.ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW – opowiadanie 4 – „Pokonywanie prześladowców”
Spotkanie 1: Jak rozpoznać dobre rozwiązania.
Spotkanie 2: Prześladowanie.
Spotkanie 3: Rozwiązywanie problemów.
Spotkanie 4: Pomaganie innym w rozwiązywaniu konfliktów.

5. PRZEŻYWANIE ZMIANY I STRATY – opowiadanie 5 – „Pożegnanie”
Spotkanie 1: Zmiany i strata są elementami życia.
Spotkanie 2: Radzenie sobie po śmierci kogoś bliskiego.
Spotkanie 3: Wizyta na cmentarzu.
Spotkanie 4: Nauka płynąca z sytuacji zmiany i straty.

6. DAJEMY SOBIE RADĘ – opowiadanie 6 – „Dajemy sobie radę”
Spotkanie 1: Różne sposoby radzenia sobie.
Spotkanie 2: Jak pomagać innym.
Spotkanie 3: Adaptowanie się do nowych sytuacji.
Spotkanie 4: Wspólne świętowanie.

 

Komentarze są wyłączone.

Skip to content