Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF

20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. W tym roku ten dzień przypadł
w sobotę, jednak nic nie stało na przeszkodzie, aby świętować Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka  z UNICEF 22 listopada 2021 r.

W tym dniu wszystkie dzieci, nauczyciele i pracownicy przyszli ubrani na niebiesko, solidaryzując się w ten sposób ze wszystkimi dziećmi na całym świecie. We wszystkich grupach  zostały  przeprowadzone  zajęcia o prawach dziecka
z wykorzystaniem ciekawych materiałów edukacyjnych. Przedszkolaki wypowiadały się na temat swoich praw
i obowiązków. Dzieliły się swoimi spostrzeżeniami na temat powodów do radości i uśmiechu oraz tym, co może powodować, że dziecko jest smutne i co mu sprawia przykrość. Dzieci doskonale rozumieją potrzeby innych dzieci.

To była też świetna okazja do rozmów z dziećmi na temat równości praw wszystkich dzieci. Gdyż wszystkie dzieci mają prawo do zabawy i uczenia się razem, a przede wszystkim te ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi mają prawo być włączane do codziennego życia oraz nawiązywania kontaktów i współdziałania w grupie społecznej, najpierw przedszkolnej, później szkolnej.

Na poziomie międzynarodowym kontekst prawny dotyczący edukacji włączającej został przedstawiony w dokumencie UNESCO, w którym czytamy: „Włączanie (…) należy rozpatrywać jako proces odpowiadania na różnorodność potrzeb wszystkich dzieci (…) poprzez zwiększenie poziomu ich uczestnictwa w systemie edukacji, kulturze oraz życiu społeczności lokalnych, a także poprzez (…) eliminowanie wszelkich form dotykającego ich wykluczenia” ( UNESCO 2009, Policy Guidelines on Inclusion In Education, Paris: UNESCO, s. 7-9 ).

Podsumowaniem zajęć były prace plastyczne w wykonaniu dzieci na temat „Mój kolega, moja koleżanka z grupy” oraz „Mam prawo do…”.

 Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Komentarze są wyłączone.

Skip to content