Zmiany w opłatach za pobyt dziecka w przedszkolu.

Zmiany w opłatach za pobyt dziecka w przedszkolu.

Szanowni Rodzice!

Od 1 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości opłaty za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu,
która wynosi 1,14 zł.

Poniżej załączamy plik uchwały zmieniającej Nr LXIII/884/22 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2022 r. zmieniającej uchwałę Nr XII/194/19 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych.

UCHWAŁA RADY MIASTA BIAŁYSTOK

 

Komentarze są wyłączone.

Skip to content