Praca własna – grupa VI

Praca własna – grupa VI

Praca własna to bardzo ważny element każdego dnia w naszej grupie. Odbywa się ona w przygotowanym otoczeniu, które zachęca dziecko do samodzielnej aktywności poznawczej i twórczej. W tym czasie dzieci angażując swój umysł i zmysły gromadzą doświadczenia, rozwijają wyobraźnię i trenują nowe umiejętności.

Maria Montessori mocno podkreślała, że wolność i porządek podczas pracy własnej to dwie zasady, które wzajemnie się uzupełniają, tak jak swoboda i dyscyplina, które są dwiema stronami tego samego medalu. Wolność dziecko musi odnaleźć
w ograniczeniach otoczenia, które poznaje z pomocą nauczyciela. Uczy się reguł zachowania w sali i wśród dzieci, wdrażane jest do utrzymania w sali ładu i porządku.

Komentarze są wyłączone.

Skip to content