W ogrodzie przedszkolnym – grupa V

W ogrodzie przedszkolnym – grupa V

Przyroda ma nieoceniony wpływ na rozwój dzieci. Kontakt z nią powoduje ich intensywny rozwój fizyczny i zmysłowy. Otoczenie przyrodnicze stwarza wiele możliwości do eksperymentowania. Doświadczanie to najlepsza droga do jej poznawania przez dzieci. Wychodząc naprzeciw poznawczym potrzebom najmłodszych, w przedszkolu wzbogacona została baza do poznawania przyrody. Ogród przedszkolny jest zorganizowany tak, by umożliwić dzieciom samodzielne obserwacje
i doświadczenia. Otoczenie w którym przebywa dziecko w metodzie Montessori ma swoje zadanie – wspomagać jego rozwój. Właściwie przygotowane sprawi, że będzie się ono czuło szczęśliwe, a nauka stanie się łatwiejsza.Otoczenie w ujęciu Montessori to nie tylko budynek, ale i znajdujące się wokół środowisko przyrodnicze, które ma wzmacniać i zachęcać do aktywności. Nauczyciel natomiast jest pośrednikiem, którego zadaniem jest przygotowanie możliwości wzrastania poprzez doświadczanie.W tym roku szkolnym dzieci miały więc okazję uczestniczyć w projekcie Ministerstwa Zdrowia „Zdrowe Dzieci”. Poznały piramidę żywienia oraz mogły uczestniczyć w praktycznych zajęciach na których zostały zapoznane ze zdrowym trybem życia i właściwym wartościowym odżywianiem potrzebnym dla ich prawidłowego rozwoju.

Komentarze są wyłączone.

Skip to content