Ruch to zdrowie – grupa I

Ruch to zdrowie – grupa I

W naszej codziennej pracy zwracamy uwagę na wartość ruchu i potrzeby dzieci związane z aktywnością fizyczną. Zorganizowałyśmy
w związku z tym w naszej sali „półeczkę ruchu”, rekomendowaną przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Montessori (AMI) i Montessori Sports. Zostały tam umieszczone przybory do ćwiczeń fizycznych. Dzieci korzystają z tych przedmiotów w sposób aktywny i twórczy, dobierając oraz organizując samodzielnie układy oraz ćwiczenia gimnastyczne, wykorzystują je czasami naprawdę w niekonwencjonalny sposób. Jesteśmy ogromnie wdzięczne Rodzicom z grupy 1, którzy doposażyli naszą salę w panele sensoryczne oraz tunel sensoryczny, które równie pozytywnie oddziaływują na dzieci. DZIĘKUJEMY!
Raz w tygodniu przedszkolaki uczestniczą w zorganizowanych zajęciach wychowania fizycznego na dużej sali. Codziennie jesteśmy na świeżym powietrzu przy sprzyjających warunkach pogodowych (jest to albo spacer, albo zabawy w ogrodzie przedszkolnym).
Zajęciom grupowym niejednokrotnie towarzyszy ruch, taniec i muzyka, które ku radości dzieci są wspaniałym uzupełnieniem oferowanych przez nauczycieli aktywności.

Komentarze są wyłączone.

Skip to content