Dziuplaki i półdziuplaki – grupa V

Dziuplaki i półdziuplaki – grupa V

Dziuplakami nazywa się wszystkie ptaki, które swoje gniazda zakładają w dziuplach drzew. Nie jest ich wiele. Należą do nich: sikory, szpak, dzięcioły, sowy, kraska i dudek. Część z nich chętnie zakłada też gniazda w skrzynkach lęgowych, zwłaszcza jeśli w okolicy mało jest dziupli naturalnych. Ptaki traktują dziuplę jako miejsce w pełni bezpieczne. Oprócz lęgów spędzają w niej także noce, a kiedy w ciągu dnia umkną do dziupli drapieżnikowi, potrafią nie wylatywać z niej przez dłuższy czas. Dziuplaki to grupa ptaków, które najłatwiej zachęcić do gniazdowania w okolicy naszego ogrodu. Wystarczy wywiesić odpowiednią budkę i możemy się spodziewać, że za jakiś czas zostanie ona zajęta. Półdziuplaki to grupa ptaków, która zakłada swoje gniazda w szczelinach murów, pod dachami czy w dziuplach z dużym otworem, przez który mają dobrą widoczność na okolicę. Dla tej grupy także opracowano budki lęgowe – półotwarte. Półdziuplaki świetnie sobie radzą w świecie zabudowanym przez człowieka i same znajdą najlepsze dla siebie miejsce na gniazdo. Dzieci z Grupy V miały okazję dowiedzieć się tego wszystkiego na zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez Panią Agnieszkę mamę Olka z naszej grupy. W naszym ogrodzie przedszkolnym zostały też zawieszone nowe budki lęgowe. Dziękujemy bardzo serdecznie za pomoc naszym Panom konserwatorom. Pani Agnieszce dziękujemy za wspaniałą edukacyjną, przyrodniczą lekcję oraz za przekazanie budek lęgowych. 

Komentarze są wyłączone.

Skip to content