„Prace w ogrodzie i w kąciku przyrody” – grupa VII

„Prace w ogrodzie i w kąciku przyrody” – grupa VII

Maria Montessori już wiele lat temu odkryła, że obcowanie z naturą jest niezbędnym elementem rozwoju każdego dziecka. Uważała, że kontakt z przyrodą pozwala na bezpośrednie poznawanie zjawisk życiowych, uczy wielu pozytywnych cech – cierpliwości, przezorności, umiejętności wykorzystywania wiedzy z zakresu przyrody oraz oddziaływania na nią w celu zaspakajania swoich potrzeb. Dzieci chętnie podejmują się prac […]

Zobacz więcej »
Skip to content