„Prace w ogrodzie i w kąciku przyrody” – grupa VII

„Prace w ogrodzie i w kąciku przyrody” – grupa VII

Maria Montessori już wiele lat temu odkryła, że obcowanie z naturą jest niezbędnym elementem rozwoju każdego dziecka. Uważała, że kontakt z przyrodą pozwala na bezpośrednie poznawanie zjawisk życiowych, uczy wielu pozytywnych cech – cierpliwości, przezorności, umiejętności wykorzystywania wiedzy z zakresu przyrody oraz oddziaływania na nią w celu zaspakajania swoich potrzeb.

Dzieci chętnie podejmują się prac związanych z przyrodą, zajmują się również kącikiem przyrody, prowadząc hodowle i uprawy w sali, a także w ogrodzie. Takie działania rozwijają w dziecku ciekawość świata, zachęcają do stawiania pytań, samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków.

 

Komentarze są wyłączone.

Skip to content