,,W zgodzie z naturą” – grupa V

,,W zgodzie z naturą” – grupa V

Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność. Pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania w otaczającym środowisku.

Komentarze są wyłączone.

Skip to content