„Od zmysłów do pojęć” – projekt

„Od zmysłów do pojęć” – projekt

Przedszkole Samorządowe nr 36 im. Marii Montessori realizuje projekt pt. ,,Od zmysłów do pojęć”. Wartość projektu wynosi 419 131,25 zł w tym dofinansowanie 356 261,56 zł. Realizacja projektu rozpoczęła się 01.09.2020 r., koniec zaś zaplanowano na 30.08.2022 r. Głównym celem projektu jest rozwinięcie wśród 130 dzieci uczęszczających do przedszkola kompetencji kluczowych, umiejętności uczenia się, kreatywności, […]

Zobacz więcej »

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole Samorządowe Nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Poniżej zamieszczamy oświadczenie w sprawie dostępności, które ma zastosowanie do strony internetowej: www.przedszkole-montessori.com.pl Deklaracja dostępności – Przedszkole Samorządowe Nr 36 […]

Zobacz więcej »
Skip to content