Język angielski „Od zmysłów do pojęć”

Język angielski „Od zmysłów do pojęć”

Podstawowym celem zajęć dodatkowych z języka angielskiego jest wykształcenie w przedszkolakach świadomości fonologicznej.
Szczególnie istotną kwestią jest stopniowe poznawanie podstaw materiału językowego, który będzie stanowił bazę do dalszej nauki, a także motywowanie dzieci do nauki języka obcego.
Nader ważne jest także to, aby dziecko poprzez zdobywanie wiedzy umacniało wiarę we własne siły w dalszym etapie swojej edukacji.

Komentarze są wyłączone.

Skip to content