Realizacja programu edukacyjnego „Czyste powietrze wokół nas” – grupa IV

 Realizacja programu edukacyjnego „Czyste powietrze wokół nas” – grupa IV

W grupie IV, program był realizowany w terminie od 19 do 22.04.2022. W ramach działań 5 i 6-latki zapoznały się z celami programu i postacią Dinusia. Obejrzały dwa filmy edukacyjne na temat przyczyn i sposobów zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza pt. „Air Pollution” (z komentarzem nauczyciela). Wspólnie wykonały plakat o naturalnych i spowodowanych przez człowieka zanieczyszczeniach powietrza, poznały właściwości czystego i zanieczyszczonego powietrza podczas zabawy badawczej z balonami zawierającymi powietrze czyste i zanieczyszczone. Uświadomiły sobie jak duży wpływ czyste powietrze ma na nasz nastrój podczas relaksacji poprzez wizualizację pt. „Górskie powietrze”. Wzięły udział w dyskusji nt. wzrostu roślin w zanieczyszczonym i czystym powietrzu, przedstawiły różnice w rozwoju roślin w dwóch różnych środowiskach za pomocą rysunku. Nauczyły się piosenki pt. „Piosenka o Dinusiu”, kolorowały postać Dinusia wg wzoru. Wysłuchały i przedstawiły za pomocą pantomimy historyjkę pt. „Podróż Dinusia pociągiem”. Wzięły udział w pogadance na temat osób palących papierosy, wykonały własne znaczki „Nie pal przy mnie”.

Komentarze są wyłączone.

Skip to content