Modyfikacja treści SIWZ

  Białystok, 15.11.2010r.             Modyfikacja treści SIWZ:     W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi edukacyjne dla dzieci i rodziców Przedszkola Samorządowego nr 36 w Białymstoku w ramach realizacji projektu „Zacznij od przedszkola Montessori – dobry start szansą dla dzieci i rodziców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej […]

Zobacz więcej »
Skip to content