Zapytanie ofertowe – kolo muzyczne 2012

Przedszkole Samorządowe Nr 36 w Białymstoku ogłasza pisemne zapytanie ofertowe na wykonanie usługi edukacyjnej polegającej na przeprowadzeniu zajęć dla dzieci w ramach koła muzycznego w liczbie godzin: 100 – godzina zajęć = 30 min. realizowanych w ramach projektu „Zacznij od Przedszkola Montessorii – dobry start szansą dla dzieci i rodziców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej […]

Zobacz więcej »

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

Białystok: Usługi edukacyjne dla dzieci i rodziców Przedszkola Samorządowego nr 36 w Białymstoku w ramach realizacji projektu Zacznij od przedszkola Montessori – dobry start szansą dla dzieci i rodziców– współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer ogłoszenia: 417294 – 2011; data zamieszczenia: 08.12.2011

Zobacz więcej »

Modyfikacja treści SIWZ

  Białystok, 15.11.2010r.             Modyfikacja treści SIWZ:     W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi edukacyjne dla dzieci i rodziców Przedszkola Samorządowego nr 36 w Białymstoku w ramach realizacji projektu „Zacznij od przedszkola Montessori – dobry start szansą dla dzieci i rodziców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej […]

Zobacz więcej »

Druki do zapisów dzieci

Druki do zapisów dzieci

Przedszkole Samorządowe Nr 36 w Białymstoku zaprasza do udziału w projekcie: ZACZNIJ OD PRZEDSZKOLA MOTESSORI, DOBRY START DLA DZIECI I RODZICÓW". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oferta skierowana jest do wszystkichdzieci i rodziców uczęszczających do przedszkola oraz do 50 dzieci i rodziców, którenie nie są objęte żadną formą edukacji przedszkolnej z miasta […]

Zobacz więcej »
Skip to content